גאבון

דירוג מדינה: 5

מדינה קטנה אך אחת העשירות באזור שמדרום לסהרה, בעלת הכנסה גבוהה לנפש ויציבה פוליטית באופן יחסי. בנוסף, חברה באיחוד הכלכלי והמוניטרי של מדינות מרכז אפריקה, מה שתורם ליציבות מחירים ושער החליפין. מאידך, שיעורי האבטלה והאי שוויון גבוהים, מוסדותיה חלשים והכלכלה תלויה בכבדות בנפט כך שהירידה הנוכחית במחירו העיבה על המאזן התקציבי, חוב הממשלתי, פיקדונות הממשלה, עתודות המט"ח ועל הפרופיל החיצוני. כמו כן, היסטוריית ניהול החוב בעייתית ומתבטאת בצבירת פיגורים וישנן בעיות של חוסר שקיפות ואיכות מידע נמוכה.

ידיעות המדינה
29/9/2016
עבור לתוכן העמוד