גאנה

דירוג מדינה: 7

רפובליקה נשיאותית השוכנת במערב אפריקה. המדינה הינה יצרנית הקקאו השנייה בגודלה בעולם, בעלת סביבה עסקית חזקה יחסית והיסטוריה של יציבות פוליטית. יחד עם זאת, רמת ההכנסה לנפש כמו גם מדדי הפיתוח האנושי הינם נמוכים. כמו כן, למדינה היסטוריה של גירעונות תאומים נרחבים. קיימת חשיפה לתנודתיות במחירי הסחורות מאחר והיצוא של המדינה מרוכז בענפי הזהב, הנפט והקקאו. רמת העתודות הבינלאומיות נמוכה וקיימת פגיעות לזעזועים בתנאי הסחר. רמת החוב הממשלתי גבוהה ורובו נקוב במט"ח. בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית ברמת החוב החיצוני כאחוז מהתמ"ג. מקור סיכון נוסף הוא גידול בחוב החיצוני שניתן בתנאים שאינם מועדפים (non-concessional), מה שמעלה את הוצאות המימון החיצוני. המדינה סובלת מרמת אינפלציה גבוהה מאוד והמטבע המקומי חווה תנודתיות בשנים האחרונות. למרות שהמערכת הבנקאית נותרה רווחית בסה"כ, איכות הנכסים הידרדרה במהלך שנת 2016. נראה כי מחסור באספקת חשמל אמינה הפך למקור סיכון עיקרי כיום לפוטנציאל הצמיחה של גאנה. בין שותפות הסחר העיקריות של המדינה נמנות הודו, סין, שוויץ וניגריה.

ידיעות המדינה
29/9/2016
עבור לתוכן העמוד