המדינות המועמדות מתקשות לעמוד בלוח הזמנים

3/06/2003

ב- 28 במאי סיימה הועדה האירופאית (The European Commission) את בדיקת ביצועיהן של המדינות המועמדות להצטרפות לאיחוד האירופאי בשנת 2004. הנושאים שנבדקו התייחסו להתקדמותן של המועמדות באשר לעמידה בתנאים אשר התחייבו אליהם לצורך ההצטרפות לאיחוד. מהבדיקה עולה, כי רק סלובניה וליטא מילאו את כל התנאים הדרושים לצורך ההצטרפות לאיחוד. על שמונה המועמדות האחרות להעביר חקיקה ב- 28 נושאים על מנת לגשר על הפערים בינן לבין מדינות האיחוד. הנושא הבעייתי ביותר העומד על הפרק הנו הסדרת חוקים הנוגעים לחקלאות. נושאים אחרים כוללים את הפיקוח על המימון הציבורי, מסים ומכס, הסרת הגבלות על תנועות הון ושירותים ודיני עבודה. האיחוד האירופי הזהיר, כי הוא עשוי להטיל סנקציות על מדינות שלא יצליחו לעמוד בכל התנאים הנ"ל, לפני כניסתן לאיחוד, או להשהות באופן זמני את תמיכתו הכספית באותן מדינות. הועדה הוסיפה, כי מכל עשר המועמדות לכניסה לאיחוד בשנת 2004, מוכנותה של סלובקיה היא הנמוכה ביותר. בנוסף לאי-עמידתה בלוחות הזמנים לחקיקת החוקים המתבקשים, לועדה ביקורת נוספת על סלובקיה, המתייחסת לעיוותים בתכניות לשימוש בכספי האיחוד המועברים למדינה עבור פרויקטים ספציפיים. הועדה הזהירה, כי אם לא תיפתר הבעיה, יאלץ האיחוד להפחית את תמיכתו הכספית בסלובקיה.

 

עבור לתוכן העמוד