מוריד את תחזית הצמיחה לשנת 2003

15/04/2003

ב- 8 באפריל הודיעה מועצת אירופה, כי היא מורידה את תחזית הצמיחה באיחוד האירופי מ- 2% ל- 1.3% בשנת 2003, ומ- 2.6% ל- 2.4% לשנת 2004. כמו כן, הורידה המועצה את תחזית הצמיחה עבור מדינות האיחוד המוניטרי (מדינות המשתמשות במטבע היורו), מ- 1.8% ל- 1% בשנת 2003, ומ- 2.6% ל- 2.3% לשנת 2004. שיעור האינפלציה בשנת 2003 צפוי להיות גבוה מהיעד באיחוד המוניטרי ובאיחוד האירופי כולו, בעקבות העלייה במחירי הנפט ועלייה במסים העקיפים. שיעור האינפלציה צפוי להגיע השנה ל- 2.1%, כאשר יעד שיעור האינפלציה לשנת 2003 עומד על 2%. המיתון עלול להכביד עוד יותר על המצב הפיסקלי המתדרדר במדינות האיחוד, ובגרמניה וצרפת בפרט, אשר חוזות גירעון תקציבי של 3.4% ו- 3.1% מהתמ"ג בהתאמה (גירעון התקציבי בשנת 2002 – 3.6% ו- 3.5% בהתאמה). גם איטליה ופורטוגל סובלות מחוסר איזון בתקציב: הגירעון התקציבי של איטליה בשנת 2003 צפוי להגיע ל- 2.3%, ובמגמת עלייה, והגירעון בתקציבה של פורטוגל צפוי להגיע השנה ל- 3.5%. המיתון המתמשך במדינות המובילות באיחוד, אשר כלכלתן מהוות את אבן-היסוד של היורו, עשוי להחליש את המטבע. כמו כן, למיתון באיחוד האירופי השפעה שלילית גם על מדינות אחרות, במיוחד על מדינות מזרח אירופה, אשר עבורן האיחוד הינו שותף סחר העיקרי.

 

עבור לתוכן העמוד