עליות מחירים ותרומתן לחוסר היציבות הפוליטית

7/07/2011
השנה האחרונה הביאה עימה את אחד משיאי המחירים בשוק הסחורות החקלאיות, שבא לידי ביטוי בעלייה גלובלית במחירי המזון. אחד המדדים המשקפים עלייה זו הינו קרן הסל האמריקאית DBA העוקבת אחר סל של סחורות חקלאיות, אשר רשמה בפברואר האחרון תשואה שנתית של 36%.
במקביל, ארגון המזון של האו"ם מדבר על כך שנדרשת הגדלה משמעותית בתפוקה החקלאית העולמית.
העלייה במחירי המזון, שמקורה בגידול האוכלוסיה העולמית, צמיחה מואצת במדינות מתפתחות ואסונות טבע, כמו גם בהשקעות ספקולטיביות, תרמה לתסיסות הפוליטיות שנראו לאחרונה במזרח התיכון ובאיזורים נוספים. התסיסות גרמו לעלייה האחרונה במחיר הנפט העולמי, אשר תרמה לעליית מחירי המזון העולמיים במעין "מעגל קסמים" של עליות מחירי סחורות עולמיים.
המשך המגמה הנוכחית בשווקים עלול להביא ללחצים אינפלציוניים עולמיים ולזעזועים פוליטיים נוספים.
עבור לתוכן העמוד