מועדון פאריז

4/11/2012

מועדון פאריז הוא ארגון בלתי רשמי של כלכלנים וספקי אשראי מ-19 המדינות העשירות בעולם, אשר שם לו למטרה לסייע למדינות המצויות בחובות ומתקשות לשלמם. בארגון מספקים שירותים פיננסיים שונים, שנועדו להקל על אותן מדינות, כמו ארגון מחדש של החוב, פריסת החוב, רה-ארגון של החזר החוב, גיוס הון חדש וביטול חובות, במקביל לפעילות מול המדינות מספקות האשראי. הפתרונות ניתנים כאשר המדינה החייבת נוטלת על עצמה מחוייבות לשיקום הכלכלה הלאומית וביצוע רפורמות יסודיות, שנועדו לייצב את המערכת הפיננסית שלה. רק כאשר כל הפתרונות החלופיים נכשלו המדינות החייבות עוברות לטיפול קרן המטבע הבין-לאומית.
הארגון החל לפעול ב-1956 כאשר ארגנטינה הסכימה להתדיין עם בעלי החוב שלה בפאריז. מאז הגיע המועדון ל-426 הסכמים עם 89 מדינות חייבות שונות לארגון מחדש של חובותיהן. מאז אותה שנה הסתכם היקף החובות שטופל על-ידי המועדון ב-563 מיליארד דולר.
הארגון מתכנס אחת לשישה שבועות במשרד האוצר, הכלכלה והתעשייה של צרפת.
לישראל יש כיום מעמד של משקיפה בארגון והיא משתתפת פעילה בכל הדיונים במועדון לגבי המדינות בהן קיים כלפיה חוב. "אשרא" מנהלת חובות אלו עבור המדינה ומייצגת את המדינה בדיוני המועדון.

עבור לתוכן העמוד