גיבוי של הבנק העולמי

16/10/2013

הכירו את MIGA - סוכנות ביטוח השקעות מולטילטראלית, הפועלת כחלק מקבוצת הבנק העולמי, לביטוח עסקאות במדינות מתפתחות

לתחום הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומיים פוטנציאל גדול בקרב המגזר העסקי בישראל, בעיקר נוכח היכולות הטכנולוגיות המתקדמות של החברות הישראליות. אלא שהשתתפות בפרויקטים בזירה הגלובלית כרוכה בעלויות גבוהות וברמת סיכון גבוהה המובנית במכרזים ובפרויקטים. המוסדות הפיננסים הבין-לאומיים, כגון הבנק העולמי והבנק לפיתוח אמל"ט, משקיעים במדינות מתפתחות בהן קיימים לעיתים סיכונים פוליטיים שונים. כדי להקטין את הסיכון בעסקאות במדינות מתפתחות הוקמו גופים ממשלתיים, בין-לאומיים ופרטיים שונים לביטוח נגד סיכונים פוליטיים.

אחד הגופים הללו היא Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA) סוכנות ביטוח השקעות מולטילטראלית הפועלת כחלק מקבוצת הבנק העולמי. הסוכנות עוסקת בביטוח כנגד סיכונים פוליטיים להשקעות ישירות במדינות מתפתחות. מטרתה - לקדם השקעות זרות ישירות במדינות מתפתחות כדי לתמוך בצמיחה הכלכלית, להילחם בעוני ולשפר את תנאי החיים של האזרחים במדינות אלו. מאז תחילת הפעילות בשנת 1988, MIGA הוציאה יותר מ - 24 מיליארד דולרים בביטוח סיכונים פוליטיים לפרויקטים במגוון רחב של מגזרים ברחבי העולם.

היתרון המרכזי של סוכנות ההשקעות נגזר ממעמדה כחברה בקבוצת הבנק העולמי והיותה ארגון בין-לאומי, שבו רוב מדינות העולם הן בעלות מניות. כיוון שרוב המדינות בהן נעשית ההשקעה הן חברות בארגון, הן מחוייבות לא לפעול להפעלת הפוליסה. ואכן, מאז הוקם הארגון היו מקרים בודדים בהם MIGA נאלצה לשלם את דמי הביטוח. בדרך כלל, במקרה של קונפליקט, הפנייה ל-MIGA מפעילה את מערך הבוררות של הארגון, שמצליח לפתור את הסכסוך בין המשקיע למדינה.

פתרון ביטוחי אופטימלי
היצואן הישראלי יכול לבחור לעבוד עם אשרא ו/או מיגה לפי המודל העסקי המיטבי עבורו. עם זאת, צריך לזכור את ההבדלים בין שתי החברות. בעוד הביטוח של אשרא הוא ייעודי לחברות ישראליות, הביטוח של MIGA מיועד לחברות מכל העולם. יתכנו מקרים בהם אשרא, או MIGA, יבחרו שלא לבטח פרויקטים במדינה מסויימת לאור הערכתן את הסיכון במדינה באותה נקודת זמן. כיוון שכל אחד מהמבטחים קובע את הערכת הסיכון שלו באופן עצמאי כדאי לבחון את כל האפשרויות, כיוון שיתכן שגוף אחד יאות לבטח סיכון שהגוף האחר ימנע ממנו.

עוד יצויין, כי שני הגופים שואפים ככל הניתן לספק ביטוח גם במקומות מורכבים, אם כי יתכן של-MIGA כגוף גדול יותר ומולטילטרלי יהיו  מסגרות גדולות יותר במדינות מסוכנות במיוחד. עם זאת, הנגישות של אשרא גבוהה יותר  עבור יזם ישראלי הפועל מישראל: התהליך בחברת אשרא מתנהל בשפה העברית ובישראל, שעה שהתהליך של MIGA הוא באנגלית ואנשי הקשר נמצאים בארה"ב. ביטוח פעילות עסקית מול חו"ל על-ידי MIGA עשוי להוות פתרון למקרה של עבודה באמצעות חברת בת שאינה ישראלית, במידה שאשרא לא תוכל לבטח את העסקה מסיבה זו.

קיימת גם אפשרות לשיתוף פעולה בין אשרא לחברת MIGA. במקרה זה ניתן לפנות לאשרא ולעבור את התהליך בעברית ובמידת הצורך ו/או על פי בקשת היצואן אשרא תשתף פעולה עם MIGA על מנת לתת פתרון ביטוחי אופטימלי לעסקה.

עבור לתוכן העמוד