OPEC מעלה את התפוקות ב- 2%

22/03/2005

ב- 16 במארס הודיע ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) על הגדלה בשיעור של 2% בתפוקות הנפט, כך שהמכסה תגיע ל- 27.5 מיליון חביות ביום, הרמה הגבוהה ביותר מאז הוצגה מערכת המכסות בשנת 1987. למעשה, הודעה זו תאשר באופן רשמי את התפוקות הנוכחיות בפועל של הארגון, שעומדות על 27.65 מיליון חביות ביום. כמו כן, ההודעה תעניק לנשיא הארגון, Sheikh Ahmad, את הסמכות לעודד העלאה נוספת של 500 אלף חביות ליום בהמשך הרבעון השני של השנה, במידה ומחירי הנפט יישארו גבוהים.

בעקבות העלאת המכסות, ערב הסעודית מסרה כי היא מוכנה להגביר את תפוקתה בחודש הקרוב. גם כווית מסרה כי היא תגדיל את תפוקתה מחודש אפריל.

שר הנפט של ערב הסעודית, Ali Naimi, הודיע כי על מחירי הנפט לנוע בין 40 ל- 50 דולר לחבית כדי להגן על הצמיחה הכלכלית העולמית, וכי הרמה הנוכחית (55 דולר לחבית) הינה גבוהה מדי.

מהלך זה של העלאת המכסות הינה מפנה חד, מאחר ובחודש ינואר ציפה הארגון להורדת המכסות בפגישה זו. באופן מסורתי מנסה הארגון להפחית את המכסות ברבעון השני, תקופה בה הביקוש יורד מאחר ומזג האוויר בחצי הכדור הצפוני מתחמם.

מלאי הנפט במדינות המפותחות עונה על ביקוש של כ- 51 יום, רמה הקרובה לגבול ש- OPEC מחשיב כסביר. אולם, אחד הנציגים אמר כי הארגון יאפשר בנייה נוספת של המלאי שישמש כריכוך מצד ההיצע כאשר הביקוש יעלה במחצית השנייה של השנה. לעומתו, נציג אחר טען כי הקרטל לא מעוניין בגידול המלאי מעל 53 יום. הוא הוסיף כי דפוסי הצריכה הסינית אינם תואמים לדפוסי צריכה במדינות הצרכניות העיקריות, כגון ארה"ב, יפן ואירופה, וטען כי הנפילה המסורתית בביקוש ברבעון השני של השנה עשויה להיות נחלת העבר. טענה זו אף נתמכת ע"י כמה אנליסטים.

הקרטל אף אימץ מחיר התייחסות חדש לנפט המיוצא על ידו: סל הכולל 11 סוגי נפט המופקים ע"י הארגון. סל זה לא ישמש לקביעת מחיר הנפט בשווקים, אלא ייתן את התמונה הכוללת של ערך התפוקה של הארגון.

 

עבור לתוכן העמוד