קרן המטבע מאשרת הלוואות בסך 249 מיליון דולר

19/06/2001

קרן המטבע אישרה הלוואה בסך 249 מיליון דולר לתקופה שבין יוני 2001 למרץ 2002 כתמיכה לתוכנית הכלכלית של הממשלה. ההלוואה תשולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים של 62 מיליון דולר כל אחד, שהראשון בהם מיידי. שאר התשלומים מותנים בממצאים רבעוניים של קרן המטבע לגבי עמידת המדינה בתוכנית. קרן המטבע שיבחה את הקצב המהיר ואת מחויבות הממשלה במשימת השיקום הכלכלי של יוגוסלביה. עם זאת, קיים צורך להתקדמות מהירה ברה ארגון של המגזרים הבנקאי והעסקי, בשיפור המשמעת הפיננסית ובאיזון התקציב. ליוגוסלביה צורך ברשת ביטחון חברתית מתאימה על מנת להמשיך ולקבל תמיכה רחבה ברפורמות. קרן המטבע הדגישה את תפקידם החשוב של הנושים והתורמים הבינלאומיים בתמיכה לתהליך השיקום של יוגוסלביה. הקרן אף הדגיש שעמידת יוגוסלביה בהחזרי חובותיה מותנית בהקלת חובות בתנאי סיוע על ידי הנושים הבילטרליים. 

 

עבור לתוכן העמוד