נחתם הסכם מחיקת חובות עם מועדון פריס

27/11/2001

ליוגוסלביה חוב כבד המסתכם בכ- 12 מיליארד דולר, מתוכם 4.5 מיליארד דולר לנושי מועדון פריס. ההסכם התלת שנתי שנחתם עם קרן המטבע ביוני 2001 אפשר ליוגוסלביה לפנות לנושיה מהמועדון. ב- 16 בנובמבר הסכים המועדון להסדר חובות, לפיו ימחקו עד 3 מיליארד דולר מתוך ה- 4.5 מיליארד, כלל החוב של יוגוסלביה לנושים הציבוריים (כלל החוב החיצוני של יוגוסלביה מוערך בכ – 12 מיליארד דולר). החובות הזכאים להסדר, נובעים מהתחייבויות חוזיות שנחתמו לפני ה – 20 בנובמבר 2001 . להסכם שלושה שלבים: 1. הקפאה מיידית של כל החובות הכלולים בהסכם. 2. במרץ 2002, יימחקו 51% מהחוב במונחי ערך נוכחי נקי והיתרה תשולם במשך 22 שנה, מהן 6 שנות חסד. שלב זה מותנה בחתימת הסכם תלת שנתי חדש עם הקרן. 3. במרץ 2005 יימחקו 15% נוספים מהחוב בתנאי ערך נוכחי נקי. שלב זה מותנה אף הוא בהשלמת ההסכם עם קרן המטבע ובניסיון חיובי של תשלומי חוב. בין מרץ 2002 למרץ 2005 צפויים התשלומים על החוב לנושי מועדון פריס, לרדת מתחת ל- 100 מיליון דולר לשנה. יוגוסלביה התחייבה להגיע להסדרי תשלום דומים עם נושיה שאינם שייכים למועדון פריס. 

 

עבור לתוכן העמוד