קרן המטבע מאשרת תוכנית הלוואות לשנים 2002-2005

21/05/2002

קרן המטבע אישרה משיכה מיידית של 64 מליון דולר על ידי יוגוסלביה במסגרת תוכנית הלוואות שהסתיימה ב - 13 במאי. באותו יום אישרה מועצת המנהלים של הקרן הסכם הלוואה נוסף בסך 829 מליון דולר כתמיכה לתוכנית הכלכלית של יוגוסלביה לשנים 2002- 2005. בדיקת הקרן מראה שממשלת יוגוסלביה הצליחה לייצב את הכלכלה, לחזק את האמון במטבע והתחילה בבניית התשתיות המוסדיות. בנוסף, הסכמי פריסת החובות שנחתמו עם הבנק העולמי ונושי מועדון פריס תרמו לחידוש מתן הלוואותיהם, דבר הצפוי לשפר באופן משמעותי את מצב הנזילות של המדינה. אולם, מציינת הקרן כי המצב הכלכלי ביוגוסלביה נשאר קשה בעקבות אי כושר פירעון במגזר העסקי; מגזר בנקאי חלש; מגזר ציבורי רחב, חסר יעילות ותשתיות הרוסות. התוצר הלאומי מגיע ל - 50% בלבד מרמתו בשנת 1989. רמת האינפלציה נמצאת במגמת ירידה אולם נשארת גבוהה (40% בסוף שנת 2001 והצפי הוא ל - 20% בסוף שנת 2002). הגירעון התקציבי (5.7% מהתמ"ג השנה) ימומן ברובו על ידי מענקים חיצוניים, הלוואות בתנאי סיוע והכנסות מההפרטות. הגירעון בחשבון השוטף גבוה אף הוא (מעל 10% מהתמ"ג) וימומן על ידי הכנסות ממענקים, הלוואות בתנאי סיוע והשקעות זרות ישירות. המשך התמיכה הפיננסית הבינלאומית נחוץ על מנת לאפשר לממשלת יוגוסלביה לדבוק במדיניות הרפורמות תוך שמירה על יציבות חברתית.

 

עבור לתוכן העמוד