אודותינו - חברי הדירקטוריון והועדות

  חברי הדירקטוריון והועדות

  חברי הדירקטוריון-

  • מר יואל לביא, יו"ר
  • גב' נעמה קאופמן - פס 
  • גב' איילת חייק
  • גב' עפרה חן
  • גב' אורית מסילתי
  • גב' ענת עביד
  • מר קוג'ן סגס

  חברי הועדות-

   

  ועדת ביקורת

  • גב' אורית מסילתי, דירקטורית חיצונית, יו"ר.
  • גב' עפרה חן, דירקטורית חיצונית, חברה.
  • גב' איילת חייק, חברה.

   

  ועדת כספים ומאזן

  • גב' אורית מסילתי, דירקטורית חיצונית ,חברה
  • גב' עפרה חן, דירקטורית חיצונית, חברה
  • גב' איילת חייק, חברה
  • מר יואל לביא

   

  תדירות ישיבות הדירקטוריון וועדותיו

  דירקטוריון החברה: יתכנס לפחות 6 ישיבות במהלך השנה.

  ועדת הביקורת של החברה :תתכנס לפחות 4 ישיבות במהלך השנה.

  ועדת משנה של הדירקטוריון לענייני השקעות: תתכנס לפחות 4 ישיבות במהלך השנה.

   

  עבור לתוכן העמוד