הודעה בנושא מתן שוחד בעסקאות יצוא

מדינת ישראל הצטרפה לאמנה למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות של ארגון ה- OECD.

בחודש יולי 2008 הוספה לחוק העונשין הישראלי עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור של מדינה זרה או לעובד של ארגון ציבורי בינלאומי (סעיף 291א לחוק העונשין, התשל"ז-1977), הקובע עונשי מאסר וקנסות לעבירה זו. העבירה אוסרת על הצעה או מתן שוחד לעובד ציבור זר במטרה לקדם פעילות עסקית, או להשיג יתרון הנוגע לפעילות כאמור. מטרתו של שוחד אסור יכולה להיות קידום עסקה או הקניית יתרון בקידומה באופן ישיר, למשל באמצעות תשלום לעובד הציבור הזר בעל השפעה על כך, או קידומם של עסקים באופן עקיף, למשל תשלום לעובד ציבור זר תמורת מידע שנמסר שלא כדין, במטרה להקנות לנותן השוחד יתרון בהשגת עסקה. איש עסקים, ובכלל זאת יצואן ישראלי, או חברה ישראלית, המציעים שוחד או מנסים לשלם שוחד לעובד ציבור זר, גם אם באמצעות מתווכים, מסתכנים בהעמדה לדין פלילי בבית משפט בישראל. 

במקרה של תאגיד ניתן יהיה להרשיע גם את התאגיד וגם את בעלי התפקידים שהיו מעורבים בתשלום השוחד בפועל.

בדומה לחברות ביטוח אשראי החברות ב-OECD, אשרא מחוייבת לפעול בהתאם להנחיות מועצת ה-OECD בנושא שוחד וכן לכלול במסמכים הקשורים לעסקאות בהן מתבקשת תמיכתה, הצהרות וגילויים מצד היצואנים ו/או המבקשים, בדבר אי מתן שוחד.

כמו כן, אשרא ממליצה לכל מבוטחיה לפתח ליישם ולתעד מנגנוני בקרה למניעת שוחד.
 
למידע נוסף:
• 
אתר משרד המשפטים
• אמנת ה-OECD למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים
• רשימת מניעת/ שלילת התקשרות (Debarment List) של הבנק העולמי
• OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits
עלון בנושא איסור מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, שפרסם משרד המשפטים

עבור לתוכן העמוד