פעילות החברה בחודש יוני 2011

7/07/2011

במהלכו של חודש יוני התקיימה ועדה בינמשרדית במשרדי האוצר בירושלים.

בועדה אושרו עסקאות בהיקף של כ- 287 מיליון $ למדינות: סין, תאילנד, ברזיל, ויאטנם, רוסיה, רומניה, הודו, הפיליפינים. העסקאות הינם בתחום התקשורת, ציוד הרפואי, בטחון ואנרגיה מתחדשת.

במסגרת הועדה אושרה בפעם הראשונה  תקופת אשראי של 18 שנים לעסקה  ספציפית עם קונה מסחרי.

ועדה זו הייתה גם הראשונה בעידן החשבת הכללית הנכנסת, הגב' מיכל עבדי בויאנג'ו שהינה יו"ר הועדה.

הועדה הבינמשרדית מתכנסת בד"כ אחת לחודש וחברים בה נציגי משרד האוצר, משרד התמ"ת, משרד החוץ ואשרא.

עבור לתוכן העמוד