דבר המנכ"ל

16/07/2012

עמיתי הקוראים,

עם היוודע תוצאות הבחירות ביוון נשמעה בעולם אנחת רווחה מקיר לקיר. את הדיה ניתן היה לשמוע לא רק ביבשת אירופה, אלא גם בשווקים הפיננסיים כולם, לאורך ולרוחב הגלובוס. עם זאת, העובדה שביוון הוקמה ממשלה יציבה, שתומכת עקרונית בתוכנית החילוץ ובצעדי הצנע, שהוכתבו על-ידי ראשי האיחוד האירופי, אין פירושה שהבעיות החריפות עימן מתמודד האיחוד הסתיימו. סימן שאלה גדול עדיין מרחף מעל עתידו של האיחוד ולעניין זה השלכה ישירה על סחר החוץ הישראלי, נוכח משקלה הכבד של אירופה בסל היצוא הישראלי.

אנו נתקלים יותר ויותר בבקשות לביטוח עסקאות סחר חוץ באירופה, לרבות במדינות שעד לאחרונה לא שיערנו כלל שנאלץ לבטחן. לא מדובר רק במדינות כמו איטליה וספרד, אלא אפילו על אנגליה. לאחרונה אישרנו עסקה אחת ליוון ואנו בוחנים עם הממשלה האם יש מקום להשיק תוכנית ביטוח לטווח קצר, למדינות אירופה, נוכח כשל השוק בנושא זה מצד המגזר הפרטי, כמו שהפעלנו בעבר למצרים ולירדן. ככלל, אנו נמשיך לבחון באופן חיובי כל בקשה מתוך מטרה לאומית למנוע איבוד שווקים ליצואנים הישראלים.

בגיליון זה תוכלו למצוא התייחסות למשבר באירופה ולהשלכות שלו על היצוא הישראלי, כמו גם לפתרונות שמגבשת הממשלה ומערך סחר החוץ, כדי לסייע ליצואנים להמשיך ולפעול ביבשת הגדולה והחשובה הזאת.

עם זאת, אי אפשר להמשיך ולהתנהל כבימים ימימה. השינויים העמוקים המתחוללים במפת הכלכלה העולמית מחייבים את ישראל - כמדינה מוטת ייצוא - לחשיבה מחדש. נכון שזה מספר שנים שישראל מבינה את הצורך להסיט את ספינת היצוא לעבר השווקים המתעוררים במזרח אסיה ובדרום אמריקה. נכון גם שכל הגופים העוסקים בתחום פועלים בכיוון זה. אבל נדמה לי שעוד לא הפנמנו מספיק את עומק המשבר באירופה. גם הכלכלה האמריקאית, גוש הסחר הגדול הנוסף שלנו, עדיין מקרטעת. למעשה, רבים תוהים האם אנחנו עדים לשידור חוזר של משבר 2008 ואם כן כיצד הוא יסתיים. כך או אחרת, עלינו לפעול ביתר נחרצות לשינוי תפיסה ביחס ליעדי הייצוא ובכל הקשור לביטוח סיכוני סחר חוץ, במטרה להרחיב את רשת הביטחון ליצואנים הפועלים במדינות אסיה ואמל"ט.

אנו באשרא מגלים בכל יום מחדש את הפוטנציאל העסקי בסחר עם מדינות אסיה ודרום אמריקה וכיום גם אפריקה, שהיא יעד ההשקעה הגלובלי הבא. המאפיין מדינות אלה הוא רמת סיכון גבוהה יותר, פוליטית וכלכלית, לצד הסיכוי לרווחים. מכאן הצורך בהיערכות חדשה, שתסייע ליצואנים בסחר ובהשקעות עם גושים אלה.

אני מקווה שנדע למצוא את נקודת האיזון בין טיפוח ושימור השווקים הנוכחיים שלנו בארה"ב ובאירופה לבין פיתוח שווקים חדשים החיוניים לייצוא הישראלי.
 
קריאה נעימה ומועילה,
צבי חלמיש, מנכ"ל

 

עבור לתוכן העמוד