גידול בעסקאות למדינות המתפתחות

16/07/2012

היקף העסקאות למרכז ודרום אמריקה גדל בשיעור של 74%

מניתוח שערך אגף ניהול סיכונים באשרא עולה, כי היקף העסקאות המבוטחות על-ידי החברה למדינות המתפתחות גדל באורח ניכר ברבעון הראשון של 2012. היקף העסקאות למרכז ודרום אמריקה גדל בשיעור של 74%, לאפריקה ב- 37% ולאזור אסיה וסין ב-48%. זאת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. אגב, במקביל, חלה ירידה של כ-3% בהיקף העסקאות למדינות המפותחות.

פילוח תיק העסקאות של החברה מראה עוד, כי עיקר הפעילות ממוקדת במדינות המתפתחות ובאפריקה בהן פוטנציאל הצמיחה גבוה ביותר, אולם הסיכונים גבוהים באופן יחסי. רמת הסיכון של תיק העסקאות והחשיפות בתיק העסקאות גדלו בשנתיים האחרונות במידה משמעותית, אך רמת החשיפה יחסית למדינות אחרות עדיין נמוכה מאד. אשרא נחשבת לגוף שמרני עם יחס תביעות לפרמיות של כ-20% בממוצע.

עבור לתוכן העמוד