משלחת של אשרא בכנס איגוד ברן

16/07/2012

הושג סיכום כי אחד מכנסי הארגון יתקיים בעתיד בישראל

משלחת של חברת אשרא נטלה לאחרונה חלק בכנס "איגוד ברן", ארגון בינ"ל המאגד את החברות לביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ בעולם. במהלך הכנס סוכם, כי אחד מכנסי הארגון יתקיים בעתיד הקרוב בישראל.

במהלך הכנס נמסרו כמה מספרים מעניינים על התחום בעולם - ההיקף הכולל של פוליסות חדשות שהונפקו על-ידי כלל חברות האיגוד גדל בשנת 2011 בכ-10% ל-191 מיליארד דולר, לעומת 173 מיליארד בשנה הקודמת, ובכך חזר למעשה לרמת השיא שלו שהושגה לראשונה ב-2009 בעקבות התפרצות המשבר העולמי.

ההיקף הכולל של התביעות ששולמו גדל מ-1.8 מיליארד ב-2010 לכ-2.5 מיליארד ב-2011 – פי-שניים לעומת התביעות בעידן לפני המשבר, אם כי עדיין לא הגיע לרמת השיא של 3 מיליארד דולר שנרשם בשנת 2009. הגידול בתביעות נבע הן מצד המסחרי והן מצד הפוליטי, כאשר קצב הגידול בתביעות המסחריות גבר על קצב הגידול בתביעות הפוליטיות וחלקן של התביעות המסחריות, מסך התביעות ששולמו במהלך השנה, הגיע לשיא ההיסטורי של 76%. 

עבור לתוכן העמוד