הידעת?

16/07/2012

פוליסות ביטוח השקעות מבטחות בעלים או מלווים לצורך ביצוע השקעה בארץ זרה ומגינות מפני סיכונים פוליטיים

במסגרת פעילותה, חברת אשרא מבטחת השקעות של משקיעים ישראליים בחו"ל כנגד סיכונים פוליטיים. לאור הגידול שחל מאמצע שנת 2011 בכמות הבקשות לביטוח השקעות במדינות זרות, המבוצעות ע"י העברת כספים, ציוד או ידע, המקנות למשקיע הישראלי מניות בחברה בחו"ל בה מבוצעת ההשקעה, החברה פועלת לסייע ליצואנים במתן פוליסות ביטוח השקעות באמצעות שתי תוכניות:

פוליסת ביטוח השקעות בעלים - הפוליסה מבטחת את המשקיע הישראלי (חברה רשומה בישראל) שביצע השקעה הונית (Equity) ו/או הלוואת בעלים המקנה לו זכות לחלק ממניות החברה שבה מבוצעת ההשקעה. הפוליסה מגנה מפני אובדן ערך ההשקעה כתוצאה מסיכונים פוליטיים המונעים הפעלת ההשקעה, או העברת הכספים לישראל, כגון: הלאמה, החרמה, הפקעה, מלחמה, פעולות איבה, התפרעות מדינית ועוד.

פוליסת ביטוח השקעות למלווים - פוליסה המבטחת מוסדות פיננסיים (בעיקר בנקים) המלווים כספים לחברות ישראליות לצורך ביצוע השקעה בארץ זרה. הפוליסה מספקת הגנה, בהתאם לצרכי הלקוח, מפני סיכונים פוליטיים שונים כמו: החרמה, התערבות ממשלתית, אי המרה, אי העברה, ביטול חוזה שלטוני או הפרתו ומניעת צדק, המכשילים ביצוע פירעון ההלוואה שניתנה לצורך ביצוע ההשקעה.

הפוליסות מכסות עד 95% מערך ההשקעה, לתקופה של שנה הניתנת להארכה מידי שנה ומכסה כנגד סיכונים פוליטיים במדינת ההשקעה.

עבור לתוכן העמוד