חדש - פוליסת אשראי ספקים

16/07/2012

עיצוב הפוליסה החדשה נעשה בהתייעצות עם יצואנים וחתמים על מנת להתאימה באופן מיטבי לצרכי הלקוחות

חברת אשרא יצאה לאחרונה עם ביטוח עסקי חדש - פוליסת אשראי ספקים. הפוליסה החדשה הינה פוליסה הוליסטית המאגדת בתוכה תהליך עסקי שלם, אך ניתן לבחור אחד או יותר מתוך ארבעה מקטעים בה על-פי בחירת היצואן: טרום משלוחים, התקנות, חילוט שלא כדין ואשראי ספקים.

עדי גרוס, מנהל אגף חיתום ופוליסות באשרא, מסר כי בכתיבת הפוליסה החדשה שותפו משפטנים וחתמים, והיא נעשתה בהתייעצות עם יצואנים נבחרים על מנת להתאימה באופן מיטבי לצרכי הלקוחות.

גרוס הסביר, כי מקטעי ה"משלוחים" וה"התקנות" בפוליסה החדשה נועדו להגן על היצואן מפני אירועים מדיניים, אשר מחוץ לשליטתו ואשר חלים בטרם שלח את הסחורה, או התקין את הפרויקט. דוגמא קלאסית לכך היא פרוץ מלחמה אשר אינו מאפשר משלוח סחורות ליעד ואף עשוי לבטל את הפרויקט כולו.

הוא הוסיף, כי אשרא מבטחת פוליסה זו כנגד סיכונים פוליטיים טהורים, כגון מורטוריום, שמיטת חובות, או הסדר תשלומים שהוכרזו על-ידי מדינת הקונה, או מדינת הערב, או על-ידי ארץ שלישית, שדרכה - על-פי הסכם היצוא - על התשלום להיעשות. זה כולל מגוון רחב של אפשרויות ובכלל זה פעולה או החלטה הפוטרת את הקונה מחובת תשלום, לצד ביטול, השעיה, או אי חידוש של רישיון יבוא, וכן אי קבלת רשיון יבוא, או איסור יבוא על-ידי מדינת הקונה, או על-ידי ארץ שלישית, המונעים את ביצוע הסכם היצוא באופן מלא או חלקי, לרבות את תשלום התמורה.

גם תפיסת הסחורות, החרמתן, הלאמתן, או מניעת העברתן ליעדן על פי הסכם היצוא נכללות בפוליסה החדשה.

באשר לביטוח "חילוט שלא כדין" (Unfair Calling) הדגיש עדי גרוס, כי מוצר זה ניתן כביטוח לערבויות בנקאיות (ערבות מקדמה וערבות ביצוע) כנגד סיטואציה שבה הקונה - מקבל הערבות - מחלט את הערבות שלא כדין. הפוליסה ניתנת לייצואן ובמידה והערבות חולטה מעילה פוליטית, אך היצואן צריך להוכיח באמצעות פסק דין חלוט שמכיר בחוב של הקונה כלפיו ואשר אינו משולם.

במקטע של אשראי ספקים המדובר בביטוח אי-תשלום של הקונה לאחר אספקת הסחורה. פוליסה זו כוללת סיכונים פוליטיים, סיכונים מסחריים וסיכוני אי-תשלום מצד קונה ציבורי.

עבור לתוכן העמוד