דבר היו"ר

27/02/2013

עמיתי הקוראים,

לאחר 16 שנים בהן מילאתי תפקידים שונים במערך סחר החוץ הישראלי, שש מתוכן כסמנכ"ל וראש מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת, מוניתי בשנה שחלפה לתפקיד מנכ"ל שירות התעסוקה. במקביל, נקראתי לשמש כיו"ר חברת אשרא.

יש כאלה העשויים להרים גבה נוכח החיבור בין שני התפקידים, אבל לטעמי בסוף הכל מתחבר. עידוד היצוא, בין היתר באמצעות חברת אשרא, מבטיח עוד מקומות עבודה בישראל ומרחיב את הפיתוח הכלכלי. כולנו יודעים עד כמה ביטוח אשראי יכול לסייע למפעלים מוטי-יצוא להתרומם ולהתפתח, שלא לדבר על מפעלים המצויים בקשיים הזקוקים לאפיקי שיווק חדשים.

חברת אשרא ממלאת, לדעתי, תפקיד רב-חשיבות וכלי מהותי בסיוע לייצואנים, בעיקר בשווקים של ארצות מתפתחות, אשר אוצרות בתוכן פוטנציאל כלכלי גדול. פוטנציאל זה יכול לשרת היטב את היצואנים הישראלים המחפשים כיום שווקים חדשים לייצוא, על רקע חולשתה של ארה"ב וקפאונה של אירופה.

בתוך כך, אני ער לביקורת שמושמעת בקרב מספר יצואנים על ההגבלות שהוטלו לאחרונה על היקף ביטוח האשראי לחו"ל, לאחר מיצוי המכסה הקיימת. צריך להדגיש כי משרד האוצר מבין וער לצרכים, אך הוא גם חייב לתמרן בין האילוצים והמגבלות השונים. בנסיבות שנוצרו, מרבית האשראי מנוצל כיום על-ידי חברת החשמל לצורך גיוס הון בשווקים הבינ"ל והדבר מקטין את היקף האשראי ליתר החברות במשק. עם זאת, הוקמה לאחרונה קבוצת עבודה משותפת לאוצר ולתמ"ת במטרה לבחון דרכים להגדלת מעטפת הערבויות ליצואנים. זה בוודאי נדרש על רקע התחזית לקיצוצים שנדרשים בתקציב המדינה. במסגרת עבודת הקבוצה נבחן גם דרכים חדשות להגדלת הערבויות, כולל הכנסת כלי אשראי חדשים.

הכנסת כלים חדשניים לענף ביטוח סיכוני סחר חוץ הכרחית גם על רקע השינויים בנוף הכלכלי הגלובלי. עבור היצואנים הישראלים אין מנוס מלשנות פרדיגמה ולהסיט מאמצים לעבר המדינות הצומחות באסיה, אפריקה ודרום אמריקה, הנמצאות על מסלול של צמיחה מהירה. במדינות אלה, כאמור, ביטוח אשראי הוא כלי מרכזי וחיוני ואנו מייחסים חשיבות עצומה לפיתוחו ולשכלולו.

אני גם חייב לציין, כי רמת שיתוף הפעולה בין כל הגורמים בתחום סחר החוץ השתפרה לאין ערוך וכיום לא רק שקיים תיאום חזק, אלא גם חלוקת עבודה ברורה הגורמת לקידום הייצוא הישראלי.


קריאה נעימה ומועילה,
בועז הירש, יו"ר

עבור לתוכן העמוד