חברי היצואנים,

23/06/2013

היצוא הוא מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה הישראלית.

למרות היותנו מדינה קטנה, הנתונה במאבק קיומי בלתי פוסק, הצלחנו מאז הקמת המדינה להקים שורה של תעשיות מפוארות, שמשלחות את מרכולתן לכל רחבי העולם.

מערך סחר החוץ של ישראל, על כל זרועותיו ושלוחותיו, תחת הובלתו של משרד הכלכלה, נחושים להעניק לייצואנים הישראלים את מלוא הגיבוי, התמיכה והסיוע האפשריים.

חברת אשרא היא נדבך חשוב ביותר במערך הסיוע לייצואנים. בהבטחת ביטוח אשראי כנגד סיכוני סחר חוץ, במיוחד במדינות השווקים המתעוררים, היא ממלאת תפקיד רב-חשיבות בהעצמת היתרון היחסי של היצוא הישראלי. שווקים אלה מהווים כיום את אחד היעדים החשובים והמרכזיים של סחר החוץ הישראלי, שכן מדובר במדינות הנמצאות על ציר צמיחה ונזקקות לידע, שירותים וציוד ישראליים. עם זאת, הן עדיין מגלמות סיכונים פוליטיים וכלכליים וביטוח האשראי מהווה כלי חשוב בגידור הסיכונים בעסקאות אלה.

אני רואה בכל מרכיבי סחר החוץ הישראלי - יצואנים, ממשלה, סוכנויות ביצוע - מארג אחד המחוייב בקידום היצוא. לכן נעשה הכל כדי להגדיל את מסגרות האשראי לביטוח סיכוני סחר חוץ, במטרה לאפשר לחברות ישראליות להתמודד על מכרזים להקמת פרויקטים במדינות מתפתחות ולעסקאות יצוא בהם קיים מרכיב יצוא ישראלי. יש בכך ערך מוסף עצום לכלכלה הישראלית, בפרט בימים אלה של תחרות גלובלית וכן אל מול הצורך להגדיל את הכנסות המדינה.

לסיום, ברצוני להדגיש כי דלתות משרד הכלכלה פתוחות בפניכם. אנו נשמח לשמוע מכם על האתגרים עימם אתם מתמודדים ולסייע לכם כמיטב יכולתנו.

הגדלת היצוא הישראלי היא השליחות המרכזית שלנו ונפעל בכל הכלים ובכל העוצמה כדי להצליח במשימה זו.

שלכם בברכה,

נפתלי בנט
שר הכלכלה

עבור לתוכן העמוד