הביטוח מכסה וגובה מהקונה

23/06/2013

מה קורה כשהקונה נקלע לבעיות תזרימיות ומפגר בתשלומים? ביטוח העסקה המסחרית מאפשר ליצואנים לקבל את מלוא הסכומים שבפיגור בהתאם לפוליסה, כאשר אשרא מטפלת במקביל בגביית החוב. סיפור מהשטח

בעסקת יצוא של יצואן ישראלי מתחום התקשורת, לקונה במדינה אירופית, הנפיקה אשרא פוליסה לניכיון שטרות עבור הבנק המבטח בישראל. במסגרת העסקה בוטחו שמונה שטרות, שנוכו על-ידי הבנק. סכום העסקה המסחרית עמד על למעלה מ-25 מיליון דולר, כאשר סכום העסקה לביטוח עמד על עשרה מיליון דולר וסך האשראי המבוטח על-ידי אשרא על כשמונה מיליון דולר.

בחלוף זמן לא רב הודיע הבנק המבוטח בעסקה, כי עקב בעיות תזרים מזומנים של הקונה, ככל הנראה צפוי פיגור בתשלום. אשרא שילמה את הסכומים שבפיגור במלואם, בהתאם לפוליסה, למבוטח.

מייד לאחר מכן החל תהליך גביית החוב. הוא כלל פגישה עם נציגי החייב במשרדי אחת מפירמות עורכי הדין הגדולות בארץ, בנוכחות נציגי הבנק, היצואן, חברת הביטוח, משרד האוצר ואשרא, לצורך בירור המצב וניסיון להגיע להסדר חוב. לפגישה זומנו גם עורכי הדין האירופיים. לאחר שהניסיונות להגיע להסדר לא צלחו, הוחלט לפתוח בהליכים משפטיים נגד הקונה, שכלל גם בקשה לפירוק החברה. תביעת החוב שהוגשה בשם הבנק (שהוא גם המבוטח וגם המייצג את חברת הביטוח ואת אשרא לעניין זה) היתה על סך של כ- 30.9 מיליון דולר. 

לפני כשנה, ביוני 2012, התקיים דיון בבית המשפט במדינה האירופית, במסגרתו הצביעו כלל הנושים (ובכללם הנושים הישראליים) בעד יישום ה- reconstruction plan, והתוכנית אושרה על-ידי ביהמ"ש, כאשר עו"ד מקומי מונה כנאמן. תוכנית ההבראה כללה לו"ז מסודר לביצוע, לרבות הליכי מכרז לאיתור קונים פוטנציאליים.

בדצמבר האחרון הודיע הנאמן, כי הנושים הישראלים יקבלו את מלוא סכום החוב. זמן קצר אחרי כן התקבל עידכון שרשות ההגבלים המקומית מערימות קשיים לגבי העסקה, מה שמאלץ לדחות את הדיון לאישור ההסדר לסוף ינואר 2013 (במקום סוף דצמבר 2012). ואכן ביום 30.1.2013, לאחר שכל האישורים לצורך אישור תוכנית ההבראה התקבלו, נערך דיון במהלכו אישר ביהמ"ש את תוכנית ההבראה. בסופו של דבר כל הכספים התקבלו ואשרא השתבבה על מלוא סכום התביעה.

עבור לתוכן העמוד