עמיתי היצואנים

24/03/2014

אשרא נמצאת בימים אלה  בתקופה של התארגנות והתחדשות לאור שינויים שחלו בהנהלת החברה ולאור הודעת משרד האוצר על הגדלת ערבות המדינה לאשרא מכ- 2.15 מיליארד דולר לכ- 3.3 מיליארד דולר, תוך פתיחה מחדש של התוכנית לביטוח סיכונים מסחריים. כל זאת, לצד פתיחת תחום ביטוח סיכוני סחר חוץ לתחרות על-ידי הגדלת ערבויות המדינה לחברות הביטוח הפרטיות.

מדובר בשינויים משמעותיים, אשר משפיעים ישירות על פעילות החברה ועל האקלים העסקי בו היא פועלת. לנוכח המצב החדש ולאחר חשיבה שבוצעה בנושא, החליטה החברה לבנות מתווה פעילות לחציון הקרוב על מנת להגדיל את מעורבותה של החברה בסיוע ליצואנים הישראליים.

בין היתר, בכוונתנו להגדיל את החשיפה והמודעות לפעילות החברה על מנת לאפשר ליצואנים למצות את פוטנציאל ביטוח הסיכונים ולאפשר להם להרחיב את פעילות הייצוא בשווקים צומחים, אך בעלי סיכונים עסקיים ופוליטיים.

אנו מצויים בימים אלה בעיצומה של בניית תכנית שיווק ייעודית הכוללת התמקדות בסקטורים ספציפיים. כך למשל, בכוונתנו להתמקד בעסקים בינוניים וקטנים בעלי פוטנציאל לשימוש בפתרונות המימון והביטוח של אשרא.

מוקד פעילות נוסף שלנו יהיה תמיכה בחברות ישראליות הפעילות באמריקה הלטינית וזאת כמענה לתוכנית שיצאה ממשרד ראש הממשלה לעידוד היצוא למדינות אמל"ט בכלל ומדינות "פסיפיק אליינס" בפרט.

כן בכוונתנו להתמקד בחברות קלינטק העוסקות בטיפול במים, מיחזור, אנרגיה חלופית, איכות הסביבה ועוד. חלק לא קטן מחברות אלה נמצא בשלבי פיתוח  מוקדמים של הפעילות העסקית שלהן ויש להן פוטנציאל צמיחה גדול, אך הן סובלות ממחסור במימון. חייבים להדגיש, בהקשר זה, כי תחום איכות הסביבה והקיימות מתפתחים כיום בכל העולם ואשרא יכולה להוות פלטפורמה ליצירת מכשיר שיווקי, אשר יקטין עלויות, יצמצם את הזמן שנדרש לחשיפה וימשוך עניין ציבורי רחב יותר, גם הודות לפעילות הרבה של איגוד ברן בנושא, בו אשרא היא חברה פעילה.

רעיון נוסף אותו אנו בוחנים בימים אלה הוא הקמת בית ספר ליצואנים. הכוונה היא לגבש מערכת תכנים ונושאים רלוונטיים, תוך דגש על הכלים אותם מעמידה אשרא לרשות היצואנים. התכנים יתמקדו בהיבטים השונים הקשורים לנושאי ביטוח ומימון ויועברו באמצעות קורסים, השתלמויות וכנסים ממוקדים לקהל יעד.

עוד על הכוונת שלנו, החזרת מחשבון הפרמיה לאתר החברה. ללקוחות רבים חשוב להבין את סדרי הגודל של הפרמיות שהם יצטרכו לשלם, ומחשבון הפרמיה נועד בדיוק למטרה זו.

החשבת הכללית באוצר הודיעה על כוונתה להגדיל את ערבות המדינה לביטוח סיכוני סחר חוץ. צריך להדגיש, כי הגדלה זו הינה הגדלת מסגרת כללית ולא בהכרח מתן פתרון למדינות שבהן יש לחברה חשיפה גבוהה במיוחד. לכן, בכוונתנו להגביר את שיתוף הפעולה עם השוק הפרטי על מנת לנטרל חלק מהסיכון במדינות בהן חשיפת החברה גבוהה. בכך יתאפשר לנו לבטח עסקאות חדשות ולמנף את פעילות החברה במסגרת ערבות המדינה.

אני מקווה שביחד נוכל לקדם את היצוא הישראלי למדינות בעלות פוטנציאל צמיחה ועסקים עם ישראל.

שלכם,

דודי קליין
מנכ"ל בפועל

עבור לתוכן העמוד