הממשלה מרחיבה את הסיוע ליצואנים

24/03/2014

תספק אישור מיידי לביטוח עסקאות בגין סיכונים מסחריים על-ידי אשרא

תוכנית משותפת של משרדי האוצר והכלכלה, עליה הוכרז לאחרונה,  תסייע ליצואנים בהתמודדות מול סיכונים ומול כשלי שוק, תוך סיוע ליצואנים במימון השקעות בשיווק לחו"ל, הרחבת השווקים לייצוא ויצירת מקורות וכלים להון צמיחה לחברות בינוניות.
התוכנית כוללת הגדלת תקרת המדינה לערבויות סחר חוץ מ-7.5 מיליארד שקלים כיום ל-13.3 מיליארד שקלים, העלאה משמעותית בשיעור הערבויות כאחוז מהתוצר עד לרמה הממוצעת במדינות ה-OECD - עלייה של כ-70% בטווח של שלוש שנים, אישור מיידי לביטוח עסקאות בגין סיכונים מסחריים על-ידי אשרא, ערבות מדינה לביטוח סחר חוץ לטווח בינוני  ועוד שורה של צעדים להנגשת כלי סיוע ליצואנים קטנים ובינוניים.
באשרא הביעו סיפוק מהתוכנית החדשה המספקת מענה מיידי לעשרות חברות ישראליות שלא הצליחו בשנה החולפת לקבל בישראל ביטוח סיכונים לעסקאות ייצוא.

עבור לתוכן העמוד