אודותינו - האם אשרא מתאימה לך

  האם אתה עונה לקריטריונים שלנו?

  האם אתה מעוניין בייצוא של מוצרים ו/או שירותים?

  אשרא יכולה לסייע לך בעסקאות ייצוא.

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם אתה מציע תקופת אשראי של יותר משנה?

  עבור יצואנים עם תקופות אשראי של יותר משנה לאשרא יש טווח רחב של אופציות חיסוי וביטוח אפשריות. אשרא יכולה, למשל, לבטח יצואנים ובנקים כנגד הסיכון של אי-תשלום ע"י קונה או בנק זר. אשרא יכולה גם לספק ערבות לבנק, על מנת שהבנק יוכל, כמעט ללא סיכון עבורו, להציע חבילת מימון לעסקה.

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם אתה מציע תקופת אשראי של פחות משנה?

  יצואנים עם תקופות אשראי קצרות של פחות מ-360 יום פועלים בדרך כלל מול חברות מהסקטור הפרטי. אשרא יכולה לסייע לך במקרה של כשל שוק, כאשר חברה מהסקטור הפרטי מסרבת לבטח אותך.

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם אתה ספק משנה של חברת ייצוא?

  אשרא יכולה לעזור לך בין אם אתה ספק משנה ובין אם אתה ספק ראשי, ובלבד שההתחייבות של הקונה בחו"ל נעשית מולך.
  לראש העמוד לראש העמוד

  האם יש לך לקוחות באיחוד האירופי או ב-OECD?

  אשרא עובדת גם עם מדינות האיחוד האירופי וה-OECD ללא מגבלות

  לראש העמוד לראש העמוד

  האם לקוחות אינם נמנים על מדינות האיחוד האירופי או על מדינות ה-OECD?

  אין בעיה!

  אשרא פועלת בעיקר בשווקים של מדינות מתפתחות, ורוב פעילותה מתרכזת במדינות שמחוץ ל-OECD ולאיחוד האירופי.

  לראש העמוד לראש העמוד
  עבור לתוכן העמוד