דוגמאות

  דוגמאות לפוליסות

  נוסחי הפוליסות מפורסמים באתר החברה למען הנוחות בלבד ואינם מחייבים את החברה. מובהר בזאת כי מדובר בניסוח כללי המפורסם כדוגמא בלבד וכי פוליסות המונפקות על-ידי החברה מותאמות לתנאי כל עסקה באופן ספציפי. החברה רשאית לעדכן את נוסחי הפוליסות.
  המידע באתר מתעדכן מעת לעת אולם החברה אינה מתחייבת כי בכל עת המידע באתר יהיה מעודכן. החברה תעשה שימוש בנוסחי הפוליסות שנמצאים בידה בלבד.

  יש לפנות אל החברה בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים על מנת לקבל נוסח פוליסה מעודכן ומחייב.
  אין לעשות שימוש בנוסחי הפוליסות ללא אישור החברה.

   

  עבור לתוכן העמוד