מהם השלבים בהליך ביטוח אשראי?

  השלבים בהליך ביטוח אשראי

  השלבים בהליך ביטוח אשראי (הגדל)

  אשרא יכולה לסייע לחברה שלך מהרגע בו נוצר הקשר הראשוני עם הלקוח בחו"ל ועד לסיום העסקה וקבלת התשלום.

  כאן תוכל לגלות מה הוא רצף האירועים הסטנדרטי בעת הגשת בקשה לביטוח אשראי עבורך, עבור הבנק ועבור אשרא.

   

  שלב ראשון: יצירת קשר עם הלקוח בחו"ל
  מה עלייך לעשות?
  יצרת קשר עם הלקוח בחו"ל וסיכמת איתו מה אתה מתעתד לספק לו, מהו גודל ההזמנה, פרטים נוספים אודות ההזמנה וכמו כן - דרך התשלום בה עליו לעמוד.
  התשלום יורכב, בדרך כלל, מתשלום חלקי מראש (מקדמה), תשלום נוסף בעת אספקת המשלוח ו/או מתשלומים בתקופת האשראי שלאחר גמר האספקות.
  צור קשר עם אשרא בטרם סגירת תנאי התשלום מול הקונה על מנת לגלות איך אנחנו יכולים לסייע לך בנושא המימון! 
  יש ליצור קשר מראש על מנת שנוכל להעניק לך סיוע יעיל ביותר תוך התייחסות מראש לתנאי תשלום ולתקופות אשראי הרלוונטיות לעסקה שלך.

  מה אשרא עושה?
  אשרא מסייעת לך בעזרת המומחיות שלה בתחומי מימון עסקאות ייצוא ובעזרת יצירת פתרונות ביטוחיים ייחודיים

  המגנים על החברה שלך או על הבנק איתו אתה עובד מפני הפסדים עקב אי תשלום מצד הקונה. אשרא יכולה לספק מידע עדכני על התנאים השוררים בארצות ובשווקים שונים ברחבי העולם.

  מה הבנק עושה?
  הבנק ימנה בפנייך את האפשרויות הרלוונטיות עבורך ועבור הלקוח שלך למטרות לקיחת אשראי או הלוואה עבור ההזמנה, ויסביר לך עליהן.

   

  שלב שני: קביעת דרישות המימון
  מה עלייך לעשות?
  עלייך לתאר לאשרא את העסקה: מהו היקף ההזמנה, מה הם הסחורות או השירותים שאתה מייצא,

  מה הם תנאי האשראי שאתה מעוניין להציע ללקוחותייך ועל אילו אמצעי תשלום ובטחונות מדובר בגין האשראי.
  צור קשר עם אשרא מראש על מנת לוודא שהתנאים של העסקה שלך תואמים לתנאי הסף שאנו יכולים לבטח.

  מה אשרא עושה?
  אשרא מסייעת לך למצוא את החלופה הנכונה והמתאימה להגנה על החברה ו/או הבנק שלך מהפסדים, כך שהמימון יתבצע בדרך הטובה ביותר.
  פוליסות אשרא מבטחות, לדוגמה, כנגד אי יכולת או חוסר נכונות של הקונה שלך בחו"ל לשלם על ההזמנה כפי שסוכם ו/או כנגד אירועים פוליטיים שעלולים לגרום לאי-תשלום בעסקה.

  מה הבנק עושה?
  הבנק מסייע לך לקבוע את האשראי, את תנאי המימון האפשריים, את הבטחונות הדרושים והן את הדוקומנטים (מסמכי היצוא) הנדרשים עבור עסקת הייצוא.

   

  שלב שלישי: הערכת האשראי של עסקת הייצוא
  מה עלייך לעשות?
  כאשר העסקה מתבצעת בדרך של מתן אשראי לקונה שלך בחו"ל ללא בטחונות (ללא מכתב אשראי או ללא ערבות מהבנק של הקונה),

  עלייך להשיג את הדו"חות הכספיים לשלוש השנים האחרונות של הקונה שלך על מנת שאשרא תוכל לבצע הערכת סיכוני אשראי.

  כמו כן רצוי לצרף כל מידע נוסף הנוגע לעסקה שיוכל לסייע לאשרא בעת ביצוע ההערכה.

  מה אשרא עושה?
  אשרא מעריכה את איתנותו הפיננסית ואת יכולת החזר החוב של הקונה שלך וכן מהו מצבה הכלכלי והפוליטי של מדינת הקונה.

  לבסוף, אם הסיכון הינו מתקבל על הדעת, הרי שאשרא תוציא עבורך כתב אישור לחיסוי הסיכון.

  מה הבנק עושה?
  הבנק משתמש  בכתב האישור של אשרא על מנת להגיש את ההצעה הסופית למימון העסקה אותה תציג לקונה בחו"ל.

   

  שלב רביעי: אשרא מנפיקה את הפוליסה
  מה עלייך לעשות?
  החברה שלך חותמת על בקשה להנפקת הפוליסה המכילה, בין היתר, הצהרה הנוגעת לאי מתן שוחד ולשקיפות.
  מה אשרא עושה?
  אשרא מכינה את הפוליסה ומעבירה את הפוליסה לחברה שלך או לבנק, כפי שנקבע בעסקה.
  מה הבנק עושה?
  הבנק בודק כי הפוליסה תואמת את דרישותיו ומאפשרת לו לבצע את מימון העסקה ומעביר לאשרא את המסמכים הנדרשים לכניסת הביטוח לתוקף.

   

  שלב חמישי ואחרון: העסקה יוצאת לדרך
  מה עלייך לעשות?
  החברה שלך מתחילה בביצוע העסקה – מילוי אחרי תנאי ההזמנה וביצוע המשלוח אל הקונה בחו"ל.

  מה הבנק עושה?
  הבנק מעביר לך תשלום כנגד הצגת מסמכי משלוח ואישורים רלוונטיים מהקונה.
  התשלום מראש, התשלום בעת המשלוח והתשלומים שלאחר תקופת האספקות נקבעים בהסכם המימון.

  הבנק יקבל לאחר מכן החזרים מהקונה. בהתאם לתנאי הסכם המימון. תנאי ההחזרים נקבעים בדרך כלל על תקופה של מספר שנים.

  בעסקאות בהיקף גדול תקופת האשראי עשויה להגיע ל-10 שנים ואף יותר. בעסקאות בהיקף קטן ייקבעו ההחזרים על פני תקופה של 3-5 שנים.

  מה אשרא עושה?
  בהתאם למוגדר בפוליסה, בקרות מקרה ביטוח אשרא משלמת לחברה שלך או לבנק באם התשלומים לא מתבצעים בהתאם למה שסוכם בין הצדדים.

  עבור לתוכן העמוד